:
/
: 6     22 
17 - 2015 10:32

. – - ..!! ݺ , , ..!!

: ..\". ݺ , , , : \" ..\"

, ɺ ...!! ...!! : \" ..!! , , ...!! , , : \" ..\". .. .. .. : \" ...\".

, , , – – . , , , , :\" ..\". , : \" ..\". ... , ...!! – – , , :\" ...\".

, : \" ..!!\" :\" ..\". ǿ ߿ , , ..!! : \" ...\".

, , , , , ...!! , , ,\" ..!!\" : :\" \" : \" ..!!